Home

Účetnictví

Home Účetnictví Mzdy Daně Služby Klienti Ceník Kontakt Odkazy

 

Zpracování účetnictví v souladu s platnými právními předpisy:

  • vedení podvojného účetnictví

  • vedení jednoduchého účetnictví

  • zpracování knihy přijatých a vydaných faktur včetně další operativní evidence týkající se závazků a pohledávek

  • zpracování evidence majetku včetně vyhotovení karet tohoto majetku

  • zpracování evidence jízd služebními a soukromými vozidly pro firemní účely

  • vedení pokladny a tvorba pokladní knihy

  • vyhotovení finanční analýzy

  • účetní metodiku
 
Na adresu dankaweb@tiscali.cz můžete zasílat své dotazy a připomínky k těmto stránkám.
Copyright © 2002 Dr. Ladislav Bydžovský
Poslední revize: 30.května 2011 19:49:38